Väktare

 

Zonsec Bevakning AB är leverantör av stationär- och ronderande bevakning.

För att få en bra uppfattning av kundens behov görs en riskbedömning och en behovsanalys tillsammans med kunden av uppdraget. Därefter görs en arbetsbeskrivning för väktarepersonalen hur övervakningen av området/företaget ska genomföras. Vid en incident åtgärdar väktarepersonalen problemet eller larmar/rapporterar till passande instans såsom larmcentral, räddningstjänst eller polis.

 

Arbetet som väktare kan innebär bland annat:

- Mottagning av besökare och personal

- Kontrollera & övervaka in- och utpasseringssystem

- Kontroll av fordon, transporter och personal vid in- och utpassering

- Hantering av nyklar vid in- och utlämning

- Behörighetskontroll

- Till- och frånkoppling av larmutrustning

- Tillsyn och utförande av bevakningsronder, rapportera iakttagelser, incidenter och skador

 

Intresserad utav denna tjänst? Kontakta oss.