Kontrolltjänster

 

Vi har genom åren lärt oss hur viktigt det är att alltid leverera en bra produkt, oavsett vilken bransch man verkar i.

Många gånger kan det vara svårt för ägaren samt ledningen att säkerställa att personalen efterlever det man strävar efter. Vilket torde vara nöjda kunder på alla plan i ens verksamhet samt att lagar och regler som finns efterlevs.

 

Zonsec har därför tagit fram tjänsten "Kontrolltjänster" där vi hjälper till att säkerställa delar som kan vara svåra att, internt få inblick i. Vi kvalitetssäkrar er verksamhet helt enkelt.

Vi hjälper alla typer utav branscher då vikten utav ett trevligt bemötande, genomgående bra service och korrekt kontanthantering är viktig i nästan alla branscher. 

 

Kvalitetssäkring av er verksamhet innebär att tittar närmare på vissa viktiga aspekter i er löpande verksamhet. Vi utför provköp där vi kontrollerar den egna personalens ärlighet i samband med kassahantering. Ofta är detta en bristande kontroll som skulle kunna förebygga och hindra stora svinn. Vår personal letar efter eventuella avvikelser som kan strida mot lagen. Kontrollerna utförs utav minst två kontrollanter certifierade utav Zonsec. 

 

Vi utför testköp för att syna personalens agerande, service och kunskap. Denna typ av kontroll är minst lika viktigt att utföra som kassakontroll då bemötandet utav kunden kan avgöra huruvida ett köp genomförs eller att era kunder väljer att återkomma.
Vi har kontor i Göteborg samt Stockholm men utför uppdrag i stora delar utav Sverige.

 

Kontakta oss för en närmare presentation om hur vi kan hjälpa er verksamhet.

 

Mvh

Zonsec

Vi arbetar mot följande branscher

  • Detaljhandeln
  • Daglivaruhandeln
  • Flyg/tåg/rederi
  • Spelbolag
  • Hotell/restaurang/café