Riskanalys

 

Det kan vara svårt att upptäcka och uppmärksamma alla risker i vår vardag.

En riskinventering syftar till att kartlägga både uppenbara risker såsom stöld, brand och inbrott men även risker som kan vara svårare att uppfatta. Det kan vara enkelt att hitta och förebygga många risker med enklare medel, att ändra sina rutiner, sätta timer på lampor och kaffebryggaren, ersätta nycklar mot kort och kortläsare osv.

 

Riskinventeringen syftar till att med hjälp av förebyggande åtgärder minska risken för oväntade incidenter samt att minimera skadorna som kan uppstå om risk utlöses.

 

Riskanalys och riskinventering görs tillsammans och då kartläggs kundens verksamhet och det befintliga skyddet. Materialet presenteras för kunden därefter tar vi tillsammans fram vilka rutiner och åtgärder som krävs för att skapa ett så heltäckande skydd som möjligt för verksamheten.

 

Riskanalys & riskinventeringen omfattar bedömning av:

- Verksamhetens skydd idag

- Risken för stöld, brand eller inbrott

- Risken för driftstörningar

- Risken för personskada, hot, sabotage eller skadegörelse

 

Kontakta oss så berättar vi mer.